L'escola

Un poc d'història

L’ESMMUJ és un projecte educatiu musical que des de l’any 2000 ha anat creixent passant per diferents etapes amb diferents noms. En els inicis, i fruit d'un taller de dolçaina promogut per la regidoria de Cultura de la corporació municipal dins el programa de l'EPA , Educació Permanent d'Adults, es plantejà l'objectiu de fundar una escola de música tradicional amb l’objectiu d’oferir una formació per als dolçainers del poble del Verger.

A la remesa inicial de gent inquieta per la dolçaina i les seues tradicions musicals s'afegiren al final del primer taller els interessats pel tabal, fidel acompanyant de la dolçaina, tot ja amb l'ànim de en un breu plaç de temps possibilitar la creació d'una colla on els alumnes pugueren anar gaudint de les destreses musicals que aprenien a l'escola.

Així al curs següent, el taller es va transformar en una escola modesta on 30 alumnes entre dolçainers i tabaleters acudien setmanalment a aprendre a tocar la dolçaina i el tabal a banda de llenguatge musical. El nom que batejava aquell projecte inicial era EMMT, Escola Municipal de Música Tradicional.

Passaren dos cursos i s'ampliaven les possibilitats dels instruments. Ja nos sols ens inquietava la música tradicional sinó també la música Antiga que el nostre instrument per les seues característiques podia arribar a interpretar. No devem oblidar que tant a l'edat mitjana com al Renaixement, la dolçaina amb les seues variades denominacions de xirimia, interpretava molt de repertori que estava sent objecte d'investigació pels estudiosos de la dolçaina. És així com sorgeix la idea de rebatejar el projecte educatiu amb el nom de EMMAT, Escola Municipal de Música Antiga i Tradicional.

Al mateix temps, i degut a l'èxit que tingueren les primeres eixides de l'escola, molts pares i mares , s'interessaren la possibilitat de que els seus fills reberen un primer contacte musical a l'escola de música Tradicional del poble. Donada la repetida i alta demanda, acceptarem el repte d'obrir un curs d'iniciació on xiquets d'entre 5 i 7 anys començaven a fer les seues primeres passes musicals.

Curs darrere curs, l'equip de treball que iniciarem l'escola, contiuàvem formant-nos i reciclant-nos en diferents especialitats en altres centres i acadèmies . La inquietud per la música en general sempre ens ha obert portes a noves músiques que en definitiva conecten en la societat canviant en la que vivim. Molta era la gent que s'arrimava a l'escola a preguntar si impartíem classes de guitarra o instruments moderns no convencionals. Sortí la necessitat doncs, d'obrir un Departament de Música Moderna, on la gent podia aprendre la música dels nostres dies.

El centre en el que impartíem les classes inicialment no era més que una aula cedida per l'Ajuntament, a l'antiga estació, compartint seu amb altres associacions i l'Agència de Lectura. La crescuda d'alumnat ha estat espectacular durant estos 8 cursos de vida del projecte. Dels 16 alumnes inicials dels tallers hem passat a 100 en l'actualitat. La necessitat d'un centre amb condicions era imminent. Així l'any 2007 l'Ajuntament ens ofereix un centre rehabilitat, la planta primera de l'Edifici Annex en el recinte del Col.lege Públic Segària, compartint edifici amb l'actual guarderia municipal.

Amb el canvi de centre vingué també el canvi definitiu de nom. Un nom que no tanca sinó que obri portes a l'ensenyament musical divers, ja que la música com a llenguatge universal no deu ser única. Espai de Música Jove pretén ser el nom que desperte interés per tots tipus d'estils musicals que facen sentir jove d'esperit a tot els alumnes que desitgen apropar-se a l'escola.

L'ESMMUJ queda per tant consolidat com a projecte educatiu divers. Lluny de ser perfecte el servei que oferim i conscients de la necessitat de millorar sempre estem estudiant noves possibilitats d'ampliar l'oferta educativa i millorar la convivència artístico-musical en el poble del Verger.

Previous Post Next Post